Altı General Meydan Savaşını Anlatıyor

Kaynak: Hayat Tarih Dergisi Ağustos 1965 Yıl 1 Sayı 7
Röportaj: Vural Sözer
Fotoğraflar: Sedat Dizici

Hayat Tarih Mecmuası bu sayısında okurlarına, Türk’ün canını dişine takarak yaptığı Büyük Taaruz’un hikayesini altı kumandanın ağzından naklediyor.

Geçirdikleri hareketli askerlik hayatlarının yorgunluğunu, şimdi torunları arasında, birer “Paşazade” sevgisiyle çıkarken, onlara masallar yerine harp hikayeleri anlatan kumandanlarımızı şu sırayla takdim ediyoruz.

Büyük Taarruz’da Garp Cephesi Kumandanlığının, Kurmay Başkanlığını yapmış olan ve bugün 85 yaşında bulunan emekli Orgeneral Asım Gündüz.

Büyük Taarruz’da 5. Süvari Kolordusu Kumandanlığını tümgeneral rütbesiyle olan ve bugün 85 yaşında bulunan emekli Orgeneral Fahreddin Altay.

Büyük Taarruz’da 2. Ordu 3. kolordusuna bağlı 1. Tümenin kumandanlığını kurmay albay rütbesiyle yapmış olan ve bugün 83 yaşında bulunan emekli Orgeneral Abdurrahman Nafız Gürman.

Büyük Taarruz’da 1.Ordu, 1.Kolordu Kurmay Başkanlığı’nı kurmay binbaşı rütbesiyle yapmış olan ve bugün 77 yaşında bulunan emekli Orgeneral Muharrem Mazlum İskora.

Büyük Taarruz’da 1. Ordu 1.Kolordusuna bağlı 23. Tümenin Kurmay Başkanlığını, kurmay binbaşı rütbesiyle yapmış olan ve bugün 73 yaşında bulunan emekli Korgeneral Fahri Belen.

Büyük Taarruz’da 5.Süvari Kolordusunun 1. Süvari Tümeninde yüzbaşı rütbesiyle Emir Subaylığı yapmış olan ve bugün 69 yaşında bulunan emekli Tümgeneral Seyfeddin Çalbatur.

Birer canlı vesika olarak hatıratına müracaat ettiğimiz bu değerli kumandanlarımızdan emekli Orgeneral Asım Gündüz, Garp Cephesi Kurmay başkanı olması sebebiyle Büyük Taarruz’un stratejik önemini nakletti.

Emekli Orgeneral Fahreddin Altay, 5. Süvari Kolordusunun piyade ve topçu tümenlerine yardımlarını, düşmanın dağıtılmasında şanlı Türk süvarisinin yardım ve hizmetlerini anlattı.

Emekli Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman, Büyük Taarruz’dan sonra Bursa istikametinde kaçan Yunan kuvvetlerinin takibini ve Bursa’nın işgalden kurtuluşunu nakletti.

Emekli Orgeneral Muharrem Mazlum İskora 1.Ordu , 1. Kolordusunun tümenlerine düşen görevleri, Emekli Korgeneral Fahri Belen aynı kolordunun 23. Tümeninin çetin savaşlarını, emekli Tümgeneral Seyfettin Çalbatur da Manisa’ya ve İzmir’e ilk giren süvari birlikleri mensubu ve İzmir’de kışlaya Türk bayrağını çeken ilk Türk subayı olması sebebiyle Büyük Taarruz’un hedef ve gayesini teşkil eden bu mutlu kurtuluş gününü en ince teferruatıyla anlattı.

398 total views, 1 views today